Oferta

Nasza oferta zawsze jest tworzona indywidualnie w zależności od potrzeb oraz zasobów i możliwości Klienta. Proces może trwać klika miesięcy, ale może także obejmować tylko pojedyncze sesje kreatywne, jednodniowe warsztaty. Poniżej przedstawiamy wybrane modele współpracy, które mogą być dostosowywane do projektu.

Design Minutes

Czas trwania: na godziny

Co to jest:

Szybkie konsultacje, podczas których czasami udaje się rozwiązać problem, jednak częściej służą diagnostyce i wypracowaniu dalszych kroków.

Kto uczestniczy:

Wybrane osoby z LabZ oraz klient (pojedyncze osoby lub interdyscyplinarny zespół).

Komponenty procesu:

Spotkanie offline lub online, desk research, możliwy mini warsztat.

Design Jam

Czas trwania: 1 dzień

Co to jest:

Intensywna jednodniowa praca zespołu nad zaprezentowaniem kierunku możliwych rozwiązań

Kto uczestniczy:

Wybrane osoby z LabZ oraz klient (pojedyncze osoby lub interdyscyplinarny zespół).

Komponenty procesu:

Spotkanie offline, warsztat, desk research, raport.

Design Session

Czas trwania: 2 dni

Co to jest:

Mocno skrócony proces, w którym przechodzimy przez 5 etapów pracy projektowej, ale niektóre elementy traktujemy wybiórczo.

Kto uczestniczy:

Wybrane osoby z LabZ, klient (pojedyncze osoby lub interdyscyplinarny zespół), możliwi beneficjenci.

Komponenty procesu:

Spotkania offline, warsztaty, desk research oraz inne badania (service safari, etnografia), prototyp lub kierunki rozwoju prototypu, raport.

Design Sprint

Czas trwania: 4-5 dni

Co to jest:

Pełen proces złożony z 5 etapów przypadających na każdy dzień: zrozumienie problemy, ideacja rozwiązań, decyzja o rozwinięciu jednego rozwiązania, prototypowanie i testowanie.

Kto uczestniczy:

Wybrane osoby z LabZ, klient (pojedyncze osoby lub interdyscyplinarny zespół), możliwi beneficjenci.

Komponenty procesu:

Seria spotkań online i offline, warsztaty, desk research oraz inne badania (service safari, etnografia), przetestowany prototyp, raport

Design Marathon

Czas trwania: 3-4 tygodnie

Co to jest:

Proces poprzedzony wnikliwymi badaniami, każdy z etapów procesu rozpracowany ze szczegółami, wynikiem jest prototyp, który zostanie przetestowany i poprawiony wraz z beneficjentami (użytkownikami usługi lub produktu).

Kto uczestniczy:

Cały zespół LabZ, klient (pojedyncze osoby lub interdyscyplinarny zespół), beneficjenci i inni interesariusze.

Komponenty procesu:

Seria spotkań online i offline, warsztaty, desk research oraz inne badania (service safari, etnografia, wywiady, ankiety - ilościowe i jakościowe), przetestowany i poprawiony prototyp, service blueprint, raport.

Take your time Design

Czas trwania: Ustalamy wspólnie

Co to jest:

Proces dopasowany do Twoich potrzeb, może to być na przykład połączenie kilku pakietów lub ich modyfikacja, np. przeprowadzenie serii Design Sprintów.

Kto uczestniczy:

Część lub cały zespół LabZ, klient (pojedyncze osoby lub interdyscyplinarny zespół), możliwi beneficjenci

Komponenty procesu:

Do ustalenia, zgodnie z zakresem prac.

Zróbmy coś razem w LabZ!

Wincenty Kokot

Wincenty Kokot

Opportunity Seeker & Business Transformator