How do we work?

We are open to various forms of cooperation and can flexibly adapt to your needs. You can pick one particular service, use chosen services from our offer, or go through the entire design process with us.
Single service
Whole process
We discover

Analysis

Korzystamy z danych ilościowych oraz jakościowych, które pozwalają nam lepiej zrozumieć zachowania użytkowników korzystających z danego produktu lub usługi. Analizujemy dane, nagrania sesji z użytkownikami oraz heatmapy, które dają nam wgląd w zachowania odbiorców. Identyfikacja kluczowych procesów oraz punktów kryzysowych w obecnym procesie jest niezbędne dla rozwijania produktu lub we właściwym kierunku.

Competitor Analysis

Przeprowadzamy analizę konkurencji pozwalającą na identyfikację ich mocnych i słabych stron. Na tym etapie definiujemy również standardy panujące w ramach badanego obszaru rynkowego. To pozwala nam na stworzenie projektu wyróżniającego się na tle konkurencji, i jednocześnie zrozumiałego dla typowego odbiorcy zainteresowanego daną tematyką.

Workshop before the kick-off

Dzięki spotkaniom warsztatowym wypracowujemy wspólną wizję realizacji projektu. W tym miejscu Twoje potrzeby i oczekiwania spotykają się z naszą wiedzą i kompetencjami. Tworzymy wspólną wizję, na której opierać będziemy dalsze działania.

Audit

Przeprowadzamy dogłębną wieloformatową analizę, która ma na celu ocenę użyteczności badanego serwisu lub usługi. Wykorzystujemy w tym procesie naszą zdobytą wiedzę, najnowsze trendy oraz korzystamy z heurystyk.

Quantitative research

Korzystamy z metod ilościowych, które pozwalają odkryć zachowania i potrzeby użytkowników. Wykorzystujemy przy tym narzędzia takie jak Google Analytics, Hotjar oraz Fullstory. Przeprowadzamy również testy A/B. Zobacz naszą analitykę.

Qualitative research

Dzięki badaniom jakościowym jesteśmy w stanie jeszcze lepiej poznać użytkowników. Przeprowadzamy indywidualne wywiady pogłębione, wywiady kontekstowe, sortowania kart, a także scenariuszowe badania z eyetrackerem. Zebrane podczas badań dane są nieocenionym źródłem wiedzy potrzebnym do projektowania przemyślanych rozwiązań.

Eyetracking

Posiadamy wiedzę oraz narzędzia, które pozwalają nam na przeprowadzenie badań z eyetrackerem. Metoda ta pozwala na sprawdzenie dokładnie, na czym skupia się wzrok użytkownika, jak konsumuje on przedstawione treści. Dzięki temu możemy odkryć niekontrolowane reakcje.
11
We define

Persons

Korzystając z badań i zebranych danych, tworzymy konkretne persony. Dzięki tej indywidualizacji możemy lepiej przygotować nasz projekt pod potrzeby konkretnej grupy odbiorców.

Customer journey

Określamy szeroki kontekst miejsc styku użytkownika z danym produktem lub usługą. Jesteśmy w ten sposób w stanie lepiej zrozumieć jego odbiór oraz trudności, które mogą mu towarzyszyć.

User flow

Tworzymy ścieżki użytkownika, dzięki którym możliwe jest zmapowanie i wizualizacja działań, które wykonuje użytkownik. Identyfikujemy obszary, które mogą zostać ulepszone, a także wizualizujemy potrzeby.

Work schedule

Zebrana dokumentacja podczas każdego etapu pozwala nam na łatwiejsze stworzenie planu dalszej wspólnej pracy. Takie doprecyzowanie konkretnych terminów i realizacji, umożliwia nam większą kontrolę i porządkuje wymianę informacji między stronami w projekcie.
11
We design

Information Architecture

Podczas każdego z etapów prac gromadzimy kluczowe informacje, pozwalające na zbudowanie architektury informacji. Dążymy do tworzenia jak najbardziej zrozumiałych struktur, dzięki którym użytkownikowi będzie łatwo poruszać się po stronie.

LoFi/HiFi mockups

Rozpoczynamy weryfikację naszych pomysłów od mniej czasochłonnych makiet niższej wierności, które w krótszym czasie pozwalają na przeprowadzenie szybkich testów. Kolejnym krokiem jest stworzenie makiet wyższej wierności.

Prototypes

Tworzymy prototypy wiernie odwzorowujące finalny produkt, które następnie wykorzystujemy w testach użyteczności. Pozwala to na sprawdzenie rozwiązań w akcji, z konkretnymi użytkownikami.

Usability testing

Korzystając z gotowego prototypu, który wiernie odwzorowuje finalny produkt przeprowadzamy testy z użytkownikami. Dzięki temu możemy sprawdzić, co jeszcze warto poprawić w docelowym produkcie. Dzięki temu możemy uniknąć niepotrzebnych i kosztownych poprawek już po releasie projektu.

UI design

Użyteczność projektu jest niezmiernie ważna. Ale równie ważna jest też jego estetyka i strona wizualna. Dbamy o to w każdym detalu. Inspirujemy się najnowszymi trendami designu, by produkt stał się nie tylko użyteczny, ale i efektowny.
11
We deliver

Project execution based on developed material

Po wspólnej akceptacji makiet oraz projektów graficznych nie pozostaje nic innego, jak wdrożyć je w rzeczywistość. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów z własnym zespołem developerów oraz z firmami zewnętrznymi.

Test of the completed project

Launch projektu nie oznacza końca pracy. Przeprowadzamy testy, mające na celu sprawdzenie stabilności, poprawności działania oraz bezpieczeństwa. By wszystko działało jak zaplanowaliśmy na początku!
11
We discover
We define
We design
We deliver

Analysis

Korzystamy z danych ilościowych oraz jakościowych, które pozwalają nam lepiej zrozumieć zachowania użytkowników korzystających z danego produktu lub usługi. Analizujemy dane, nagrania sesji z użytkownikami oraz heatmapy, które dają nam wgląd w zachowania odbiorców. Identyfikacja kluczowych procesów oraz punktów kryzysowych w obecnym procesie jest niezbędne dla rozwijania produktu lub we właściwym kierunku.

Competitor Analysis

Przeprowadzamy analizę konkurencji pozwalającą na identyfikację ich mocnych i słabych stron. Na tym etapie definiujemy również standardy panujące w ramach badanego obszaru rynkowego. To pozwala nam na stworzenie projektu wyróżniającego się na tle konkurencji, i jednocześnie zrozumiałego dla typowego odbiorcy zainteresowanego daną tematyką.

Workshop before the kick-off

Dzięki spotkaniom warsztatowym wypracowujemy wspólną wizję realizacji projektu. W tym miejscu Twoje potrzeby i oczekiwania spotykają się z naszą wiedzą i kompetencjami. Tworzymy wspólną wizję, na której opierać będziemy dalsze działania.

Audit

Przeprowadzamy dogłębną wieloformatową analizę, która ma na celu ocenę użyteczności badanego serwisu lub usługi. Wykorzystujemy w tym procesie naszą zdobytą wiedzę, najnowsze trendy oraz korzystamy z heurystyk.

Quantitative research

Korzystamy z metod ilościowych, które pozwalają odkryć zachowania i potrzeby użytkowników. Wykorzystujemy przy tym narzędzia takie jak Google Analytics, Hotjar oraz Fullstory. Przeprowadzamy również testy A/B. Zobacz naszą analitykę.

Qualitative research

Dzięki badaniom jakościowym jesteśmy w stanie jeszcze lepiej poznać użytkowników. Przeprowadzamy indywidualne wywiady pogłębione, wywiady kontekstowe, sortowania kart, a także scenariuszowe badania z eyetrackerem. Zebrane podczas badań dane są nieocenionym źródłem wiedzy potrzebnym do projektowania przemyślanych rozwiązań.

Eyetracking

Posiadamy wiedzę oraz narzędzia, które pozwalają nam na przeprowadzenie badań z eyetrackerem. Metoda ta pozwala na sprawdzenie dokładnie, na czym skupia się wzrok użytkownika, jak konsumuje on przedstawione treści. Dzięki temu możemy odkryć niekontrolowane reakcje.

Persons

Korzystając z badań i zebranych danych, tworzymy konkretne persony. Dzięki tej indywidualizacji możemy lepiej przygotować nasz projekt pod potrzeby konkretnej grupy odbiorców.

Customer journey

Określamy szeroki kontekst miejsc styku użytkownika z danym produktem lub usługą. Jesteśmy w ten sposób w stanie lepiej zrozumieć jego odbiór oraz trudności, które mogą mu towarzyszyć.

User flow

Tworzymy ścieżki użytkownika, dzięki którym możliwe jest zmapowanie i wizualizacja działań, które wykonuje użytkownik. Identyfikujemy obszary, które mogą zostać ulepszone, a także wizualizujemy potrzeby.

Work schedule

Zebrana dokumentacja podczas każdego etapu pozwala nam na łatwiejsze stworzenie planu dalszej wspólnej pracy. Takie doprecyzowanie konkretnych terminów i realizacji, umożliwia nam większą kontrolę i porządkuje wymianę informacji między stronami w projekcie.

Information Architecture

Podczas każdego z etapów prac gromadzimy kluczowe informacje, pozwalające na zbudowanie architektury informacji. Dążymy do tworzenia jak najbardziej zrozumiałych struktur, dzięki którym użytkownikowi będzie łatwo poruszać się po stronie.

LoFi/HiFi mockups

Rozpoczynamy weryfikację naszych pomysłów od mniej czasochłonnych makiet niższej wierności, które w krótszym czasie pozwalają na przeprowadzenie szybkich testów. Kolejnym krokiem jest stworzenie makiet wyższej wierności.

Prototypes

Tworzymy prototypy wiernie odwzorowujące finalny produkt, które następnie wykorzystujemy w testach użyteczności. Pozwala to na sprawdzenie rozwiązań w akcji, z konkretnymi użytkownikami.

Usability testing

Korzystając z gotowego prototypu, który wiernie odwzorowuje finalny produkt przeprowadzamy testy z użytkownikami. Dzięki temu możemy sprawdzić, co jeszcze warto poprawić w docelowym produkcie. Dzięki temu możemy uniknąć niepotrzebnych i kosztownych poprawek już po releasie projektu.

UI design

Użyteczność projektu jest niezmiernie ważna. Ale równie ważna jest też jego estetyka i strona wizualna. Dbamy o to w każdym detalu. Inspirujemy się najnowszymi trendami designu, by produkt stał się nie tylko użyteczny, ale i efektowny.

Project execution based on developed material

Po wspólnej akceptacji makiet oraz projektów graficznych nie pozostaje nic innego, jak wdrożyć je w rzeczywistość. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów z własnym zespołem developerów oraz z firmami zewnętrznymi.

Test of the completed project

Launch projektu nie oznacza końca pracy. Przeprowadzamy testy, mające na celu sprawdzenie stabilności, poprawności działania oraz bezpieczeństwa. By wszystko działało jak zaplanowaliśmy na początku!

Are you looking for support in one of the areas?

Contact Wincenty!

Wintenty Kokot

Wintenty Kokot

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR