Co robimy?

Łączymy potrzeby konsumentów z potrzebami biznesu i tworzymy innowacyjne oraz efektywne rozwiązania. Diagnozujemy problemy i skutecznie na nie odpowiadamy.
Brand & Product Strategy

Brand & Product Strategy

Projektujemy strategię marki i produktów, które opierają się na unikalnej wartości dla biznesu i wizerunku. Tworzymy plan spójnej komunikacji i dobieramy optymalne touchpointy. Rozwijamy propozycję wartości, na których opierają się działania marki.
Business Transformation

Business Transformation

Wdrażamy zmianę na każdym poziomie - od struktury organizacji po produkt lub usługę. Projektujemy modele biznesowe przyszłości. Wypracowujemy koncepty innowacyjnych usług.
Customer Experience

Customer Experience

Tworzymy ścieżkę klienta (Customer Journey) poznajemy jego perspektywę, motywację i potrzeby. Projektujemy doświadczenia konsumenckie oparte o unikalną wartość. Opracowujemy persony, które pozwalają zrozumieć potrzeby poszczególnych grup konsumentów.
Researches & Insights

Researches & Insights

Prowadzimy badania na poszczególnych grupach konsumentów. Opracowujemy insighty będące bazą dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Testujemy prototypy usług i produktów oraz wdrażamy zmiany.
Product Design

Product Design

Tworzymy nowe produkty, zaprojektowane w oparciu o unikalną wartość. Prowadzimy redesign produktów. Przeprowadzamy analizę portfolio i projektujemy strategię produktową w oparciu o najnowsze trendy.
Servitization

Servitization

Zamieniamy produkt w usługę i nadajemy mu nową, unikalną wartość. Dostrzegamy przewagę konkurencyjną produktów i usług oraz wdrażamy ją poprzez nadawanie im nowego znaczenia i funkcji. Prowadzimy audyt produktów i usług, dzięki któremu odkrywamy niewykorzystany dotąd potencjał.
e-commerce

e-commerce

Analizujemy przyczyny porzucanych koszyków i wdrażamy zmiany prowadzące do zwiększenia liczby zawieranych transakcji. Projektujemy optymalny proces zakupowy. Przeprowadzamy redesign platform zakupowych.
Education & Workshops

Education & Workshops

Prowadzimy prelekcje oraz dedykowane, interaktywne prezentacje. Organizujemy kreatywne warsztaty z wykorzystaniem własnych narzędzi dla teamów brandowych. Moderujemy wdrożenie procesów w organizacji metodą warsztatową.
Big Data & AI Marketing

Big Data & AI Marketing

Tworzymy spersonalizowane kampanie marketingowe, precyzyjnie trafiające do wybranej grupy odbiorców. Projektujemy targetowaną komunikację opartą o unikalną wartość, którą oferuje marka. Kreujemy kampanie marketingowe z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.
Service evaluation & audit

Service evaluation & audit

Dokonujemy oceny potencjału danej usługi. Tworzymy modele zaprojektowanych rozwiązań. Testujemy nowe usługi przy niskim ryzyku biznesowym.

Zróbmy coś razem w LabZ!

Wintenty Kokot

Wintenty Kokot

Opportunity Seeker & Business Transformator